Tuesday, March 17, 2009

PENGERTIAN MUKALLAF

Dan Mukallaf ialah seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti:
  • Baligh, (dan)
  • Beraqal, (dan)
  • Telah Sampai Da'wah Islam Kepadanya.
Bagi lelaki, seseorang itu akan mencapai taraf baligh setelah berlaku salah satu daripada perkara berikut:
  • Telah keluar mani (atau)
  • Telah mencapai umur 15 tahun hijriyyah
Bagi perempuan, seseorang itu akan mencapai taraf baligh setelah berlaku salah satu daripada perkara berikut:
  • Telah keluar mani (atau)
  • Telah keluar darah haid (atau)
  • Telah mencapai umur 15 tahun hijriyyah
Oleh itu, orang yang tidak beraqal seperti orang gila, nyanyuk bukanlah mukallaf. Dan orang yg tidak sampai da'wah Islam, maka bukanlah ia daripada mukallaf. Secara realitinya, hampir kesemua manusia di dunia ini telah disampaikan da'wah Islam kepadanya kecuali yang tinggal terlalu terpencil hingga tidak dapat dihubungi dengan dunia luar dan tidak mengerti atau tidak pernah sekalipun mendengar istilah Islam dan azan. Maka, orang yang telah pernah mendengar azan yg terdapat dua kalimah syahadah dan dia memahaminya maka dia termasuk dalam kategori telah sampai da'wah Islam.